sumekenti

sumekenti
sumekénti vksm. Tỹliai sumekẽna ožiùkas.

.

Look at other dictionaries:

  • sumekenti — intr. 1. subliauti: Tik retkarčiais sulodavo šunys, sumekendavo alkana ožkelė J.Marc. 2. juok. sumikčioti: Sustok! Kur? – sumekeno nustebęs inspektorius rš. mekenti; atmekenti; įmekenti; išmekenti; sumekenti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmekenti — intr. Š ateiti, atbėgti mekenant: Taku atmekena ožys rš. mekenti; atmekenti; įmekenti; išmekenti; sumekenti; užmekenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmekenti — intr. 1. Š išduoti tokį garsą, mekenimą. 2. LL285 mikčiojant ištarti, išvapėti. mekenti; atmekenti; įmekenti; išmekenti; sumekenti; užmekenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mekenti — mekenti, ẽna, ẽno intr. 1. Ds, Skr, Brž, Lš, Dkš, Lzd, Rm bliauti, rėkti (apie ožkas, avis, perkūno oželį): Ožys meken J. Ožiukas, tuo turėtas, pradeda mekenti J. Mekẽna me ke ke ožka Grž. Atnešk oželius į gryčią, tvarte mažyčiams labai šalta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suburenti — 2 suburenti intr. sumekenti: Pamatė mane avelė ir subureno Ds. burenti; paburenti; suburenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumeknoti — 1. intr. sumekenti (apie ožkas): [Oželis] skaudžiai sumeknojo ir, galuką pabėgęs, palindo po dideliu kūliu TDrVII127(Dov). 2. tr., intr. neaiškiai sukalbėti, sumikčioti: Na ką tas sumeknojo? Plik. meknoti; pameknoti; sumeknoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumikenti — 1. intr. surėkti mekenančiu balsu, sumekenti: Kažkur ožka sumikẽno, avis subliovė Rm. 2. tr., intr. sumikčioti: Plonu balsu kažką sumikeno juokdamasis rš. mikenti; atmikenti; išmikenti; pamikenti; sumikenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užmekenti — intr. užbliauti: Me, mekeke! – užmekeno ožys rš. mekenti; atmekenti; įmekenti; išmekenti; sumekenti; užmekenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įmekenti — intr. Š įeiti mekenant. mekenti; atmekenti; įmekenti; išmekenti; sumekenti; užmekenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”